Ögonstenen™ är ett initiativ från smarteyes Blommande företag

Alla barn har rätt att se!

Idag får många barn i Sverige inte glasögon. Det tycker vi är helt fel. Men det finns många sätt att hjälpa fler barn att få glasögon. Skriv på för att just ditt landsting ska ge gratis glasögon till barn. Tills politikerna tar sitt ansvar skänker vi genom Alla barn har rätt att se™ glasögon till barn upp till 8 år. LÄS MER

 

OM ALLA BARN HAR RÄTT ATT SE™

Alla barn har rätt att se™ är ett initiativ från optikerkedjan Smarteyes. Det hela började med att Majblomman som ger bidrag till utsatta barn rapporterade om att landstingen inte tar sitt ansvar när det gäller glasögon till barn.

När vi förstod hur situationen såg ut för många familjer ville vi hjälpa till på det sätt som vi kunde. Det är orimligt att barn ska behöva lida till dess att politikerna tar den här frågan på allvar. Därför startade vi Alla barn har rätt att se™ där barn upp till 8 år som har synfel får gratis glasögon av oss. 26 september 2012 fick Smarteyes genom initiativet Alla barn har rätt att se™ utmärkelsen Årets Blommande företag av Majblomman och Drottning Silvia.

Så kan ditt barn få glasögon av oss:

Ta med ett recept i original från ögonläkare eller ortoptist i de landsting som Smarteyes har butiker. Receptet för barn upp till 8 år får inte vara äldre än 6 månader från utskriftsdatum. Smarteyes delar ut max ett par glasögon per år och barn. Max ett år mellan varje beställningstillfälle. Barnen väljer fritt från de bågar Smarteyes har i butiken.

Smarteyes är en svensk privatägd optikerkedja som startade i april 2007. Smarteyes säljer kvalitetsglasögon med hög modegrad till fast lågt pris, utan tillägg. Huvudägare är Rune Andersson med familj via Mellby Gård AB. Smarteyes butiker finns i hela Sverige.

 

Skriv på för ditt landsting!

Idag erbjuder inget landsting helt kostnadsfria glasögon till barn. För att en folkomröstning ska hållas så krävs minst 10 % namnunderskrifter från röstberättigade i ett landsting. Skriv på om du tycker att ditt landsting ska folkomrösta för gratis glasögon till barn. När vi får tillräckligt många underskrifter kommer vi skicka dem till respektive landsting.

Se hur det går för ditt landsting

Totalt antal påskrifter: st

Folkomröstningsgräns

Antal påskrifter ST

Skicka vår film Alla barn har rätt att se till din mamma, vän, granne, kollega, en förälder eller till en politiker.

Ladda ned och
skriv ut en affisch!

Skriv ut och sätt upp en affisch på din arbetsplats eller ditt barns förskola och skola.

Påverka en
landstingspolitiker

Skicka ett brev, mail eller ring till en landstingpolitiker och påminn dem om att alla barn har rätt att se.

BLEKINGE
Landstinget Blekinge
371 81 Karlskrona
Tel: 0455-73 10 00
Fax: 0455-802 50
landstinget.blekinge
@ltblekinge.se

DALARNA
Landstinget Dalarna, central förvaltning
Box 712
791 29 Falun
Tel: 023-49 00 00
landstinget.dalarna
@ltdalarna.se

GOTLAND
Region Gotland
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
regiongotland@gotland.se

GÄVLEBORG
Landstinget Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
lg@lg.se

HALLAND
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
Tel: 035 - 13 48 00
Fax: 035 - 13 54 44
Till kontaktformulär

JÄMTLAND
Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund
Tel: 063-15 30 00
jamtlands.lans.landsting@jll.se

JÖNKÖPING
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
Tel: 036-32 40 00
landstinget@lj.se

KALMAR
Landstinget i Kalmar
Box 601
391 26 Kalmar
Tel: 0480-840 00
landstinget@ltkalmar.se

KRONOBERG
Landstinget Kronoberg
351 88 Växjö
Tel: 0470-58 80 00
landstinget@ltkronoberg.se

NORRBOTTEN
Norrbottens läns landsting
971 89 Luleå
Tel: 0920-28 40 00
norrbottens.lans.landsting
@nll.se

SKÅNE
Skånehuset i Kristianstad
J A Hedlunds väg 17
291 89 Kristianstad
Tel: 044- 309 30 00
region@skane.se

STOCKHOLM
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm
Tel: 08-737 25 00
landstinget@sll.se

SÖDERMANLAND
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00
landstinget.sormland@dll.se

UPPSALA
Landstinget Uppsala län
Box 602
751 25 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
landstinget@lul.se

VÄRMLAND
Landstinget i Värmland
651 82 Karlstad
Tel: 054-61 50 00
diariet@liv.se

VÄSTERBOTTEN
Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Tel: 090-785 00 00
landstinget@vll.se

VÄSTERNORRLAND
Västernorrlands län
871 85 Härnösand
Tel: 0611-800 00
landstinget.vasternorrland
@lvn.se

VÄSTMANLAND
Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås
Tel: 021-17 30 00
landstinget@ltv.se

VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
Tel: 010-441 00 00
post@vgregion.se

ÖREBRO
Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 Örebro
Tel: 019-602 70 00
Till kontaktformulär

ÖSTERGÖTLAND
Landstinget i Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
landstinget@lio.se

Tack för att du
medverkat till att fler
barn ska få se!